Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych posiada bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych przeznaczonych dla absolwentów uczelni wyższych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak Rachunkowość, Surdopedagogika. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe dofinansowywane z EFS.