Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Szkoła przygotowała specjalną ofertę dokształcania dla nauczycieli. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak Logopedia Szkolna, Małe Formy Teatralne, Mediator Społeczny.

S NP NSN
Asystent Rodziny
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Bibliotekarstwo i Technologia Informacyjna
Coaching Społeczny
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Doradztwo Zawodowe
Dysleksja Rozwojowa
Dziennikarstwo Polityczne
Edukacja Ekologiczna, Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Edukacja Turystyczna i Krajoznawstwo
Edukator Domowy
Etyka
Grafika Komputerowa
Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Komunikacja Społeczna i Negocjacje
Kreator Przyjaznej i Bezpiecznej Szkoły
Kształtowanie Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych
Logopedia Szkolna
Małe Formy Teatralne
Mediator Społeczny
Oligofrenopedagogika
Opieka nad Osobą Starszą i Niepełnosprawną
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagog Rodzinny
Pedagogiczna i Psychologiczna Pomoc Rodzinie
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika Tańca
Pozyskiwanie i Ochrona Informacji
Przygotowanie Pedagogiczne
Socjoterapia
Socjoterapia i Coaching Grupowy
Superwizja w Pomocy Społecznej
Surdopedagogika
Terapia Logopedyczna
Tyflopedagogika
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wizerunek Osoby Publicznej
Wspomaganie Rozwoju Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Wychowanie Prorodzinne
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Rozwojem Gminy i Powiatu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Zintegrowana Komunikacja Firm i Instytucji Publicznych