Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

  • Wałbrzych,Wrocławska 10
  • zobacz na mapie
  • tel:(074) 848 54 13
    fax: (074) 848 60 17
obserwuj szkołę

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje ponad 30 kierunków studiów. Kandydaci mają możliwości studiowania m. in. Logistyki Biznesu, Resocjalizacji, Socjoterapii.

S NP NSN
Administracja i Gospodarka Samorządowa
Budżetowe Sterowanie Jednostką Samorządową
Coaching
Controlling i Rachunkowość Menedżerska
Edukacja Biblioteczna
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Przedsiębiorczości
Etyka i Filozofia
Higiena Środowiska
Higiena Środowiska i Zdrowie Środowiskowe
Kreatywność w Biznesie
Kuratela Sądowa dla Dorosłych i Rodzinna
Kurs Pedagogiczny
Logistyka Biznesu
Menedżer Kultury
Metodologia Badań Naukowych
Modele Zarządzania w Administracji Publicznej
Nadzór Pedagogiczny
Nauczanie Biologii
Nauczanie Historii
Nauczanie Matematyki
Nauczanie Plastyki
Nauczanie Przyrody
Nauczanie Techniki
Nauczyciel Informatyki
Negocjacje i Mediacje
Nowoczesne Metody Zarządzania Zespołem Sprzedaży
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Resocjalizacja
Socjoterapia
Taniec w Edukacji
Terapia Pedagogiczna
Wiedza o Społeczeństwie
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie Ekologiczne
Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym Firmy
Zarządzanie Komunikacją w Firmie
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Środowiskiem
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Zdrowiem Publicznym
Zarządzanie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zintegrowana Edukacja
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna