Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje studia podyplomowe na ponad 60 kierunkach. Oferuje takie kierunki jak np. Mentoring, Kontroler Finansowy, Audyt Wewnętrzny.

S NP NSN
Akademia kompetencji menedżera
Akademia Lean Leadera w środowisku usług
Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych
Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego
Audyt Wewnętrzny
Budowanie programów rozwojowych
Budowanie wizerunku pracodawcy
Business Studies in English
Coaching Profesionalny- Metody i Praktyka
Controlling Personalny
CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu
Doradca finansowy klienta indywidualnego
Handel elektroniczny
HR Business Partner
Kadry i płace w prawie oraz w praktyce
Kontroler Finansowy
LLM in International Commercial Law
Logistyka w Zarządzaniu
Marketing Internetowy
MBA HR
Menedżer Innowacji
Mentoring
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Polityka Compliance w organizacji
Praktyczne zastosowanie SAP ERP
Prawo mediów i własności intelektualnej
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo Pracy
Prawo pracy w biznesie
Prawo pracy w sektorze publicznym
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych
Psychologia Biznesu dla Menedżerów
Public relations w praktyce
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Rachunkowość i Sprawozdawczość według MSR/MSSF
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
Rekrutacja i selekcja
Restrukturyzacja i upadlość przedsiębiorców
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Strategiczny wywiad biznesowy
Technologie mobilne w biznesie
Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów
Wirtschaftsdeutsch - Biznesowy Język Niemiecki
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Zarządzanie i Marketing
Zarządzanie innowacyjne w architekturze
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Kompetencjami Pracowników
Zarządzanie Ludźmi w Firmie
Zarządzanie Marką Luksusową
Zarządzanie Marketingowe
Zarządzanie Procesowe
Zarządzanie programami i portfelami projektów
Zarządzanie Projektami - GFKM
Zarządzanie projetami informatycznymi
Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej
Zarządzanie w Administracji Publicznej
Zarządzanie w Mediach
Zarządzanie w Sektorach Mody
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych
Zarządzanie Zespołem Sprzedaży