Collegium Varsoviense (KONSORCJUM FUTURUS)

obserwuj szkołę

Collegium Varsoviense oferuje studia podyplomowe na kierunku Audytor Efektywności Energetycznej. Studia przygotują słuchaczy do zdania egzaminu na audytora efektywności energetycznej.