Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Kandydaci mogą podjąć studia na takich kierunkach jak np. Wycena Nieruchomości, Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Nieruchomościami. Studia są płatne i prowadzone w trybie zaocznym.