Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

obserwuj szkołę

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. W swojej ofercie edukacyjnej ma 5 atrakcyjnych kierunków studiów. Kandydaci mogą wybrać m. in. Dziennikarstwo Internetowe i Edytorstwo i Rynek Pracy.

S NP NSN
Dziennikarstwo Internetowe
Edytorstwo i Rynek Pracy
Media w Administracji
Zarządzanie Ochroną Zdrowia
Zdrowie Publiczne i Zabezpieczenie Medyczno- Sanitarne w Polsce i UE