Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula są świetną propozycją dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, poszerzać wiedzę zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy lub planują zmianę profilu zawodowego. Uczelnia nieustannie monitoruje rynek pracy i rozbudowuje listę studiów podyplomowych o kolejne kierunki, które odpowiadają rosnącym oczekiwaniom pracodawców.

S NP NSN
Angielski w finansach i biznesie
Marketing usług finansowych
Polski język biznesu dla obcokrajowców
Zarządzanie operacyjne i rozwój branży bankowej
Zarządzanie strategiczne w bankowości
Coaching Managerski
Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami
Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
Metodyka nauczania języków obcych z uprawnieniami pedagogicznymi
Przekład literacki język angielski oraz język niemiecki
Tłumacz przysięgły
Tłumaczenia specjalistyczne
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce
Doradca Finansów Osobistych
Kontroler Finansowy
Rachunkowość
Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie Wypłacalność II
Testowanie Oprogramowania
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Zarządzanie Nieruchomościami
Marketingowe zarządzanie w sektorze publicznym
Polski i międzynarodowy rynek sztuki
Manager transportu drogowego
Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny
Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń
Ubezpieczenia Zdrowotne
Menedżer Jakości
Menedżer Procesów Biznesowych
Zarzadząnie placówką oświatową