Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie absolwentom studiów wyższych oferuje dokształcanie w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak Doradztwo Zawodowe, Edukacja dla Bezpieczeństwa.

S NP NSN
Doradztwo Zawodowe
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Oligofrenopedagogika
Przygotowanie Pedagogiczne
Socjoterapia
Studium Wiedzy o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Studium dla Tłumaczy
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie Oświatą
Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna