Dolnośląska Szkoła Wyższa

  • Wrocław,Wagonowa 9
  • zobacz na mapie
  • tel:(071) 358 27 14
    fax:(071) 358 27 14
obserwuj szkołę

Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje studia podyplomowe, studia MBA oraz kursy. Proponuje studia na takich kierunkach jak np. Promocja zdrowia i profilaktyka społeczna, Przygotowanie do życia w rodzinie, Przygotowanie pedagogiczne. Szkoła wraz z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów i IAE Aix-En- Provence Graduate School Management prowadzi studia menedżerskie Master of Business Administration (MBA).

S NP NSN
Arterapia
Doradctwo Rehabilitacyjne
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Menadżer HR- zarządzanie projektem szkoleniowym i zintegrowany audyt wewnętrzny
Nauczanie Blokowe i Modułowe w Kształceniu Zawodowym
Opiekun Osoby Starszej
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Profilaktyka i Terapia Uzależnień
Promocja Zdrowia i Profilaktyka Społeczna
Psychomotoryka
Terapia Pedagogiczna
Terapia Zajęciowa
Uczyć Lepiej
Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
Wspieranie Rozwoju Dziecka Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Zdrowie i Bezpieczeństwo w Miejscu Pracy