Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"

  • Wrocław,Krakowska 56-62
  • zobacz na mapie
  • tel:071/37 72 100-101
    fax:071/ 37 72 107
obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" absolwentom szkół wyższych proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Jakością. Część oferowanych kierunków jest przeznaczona tylko dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi.

S NP NSN
Arteterapia
Badania Opini Publicznej
Doradca Zawodowy
Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa
Informatyka z Technologią Informacyjną
Język Angielski w Nauczaniu Przedszkolnym i Wczesno Szkolnym
Mediator
Nadzór Pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Pozyskiwanie Funduszy UE
Public Relations z Elementami Psychologii Zarządzania
Rachunkowość
Redaktor Gazet i Biuletynów Prasowych
Resocjalizacja
Rzecznik Prasowy
Socjoterapia
Terapia Pedagogiczna
Translatoryka
Trener Biznesu
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie i Marketing
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim z Elementami Mediacji
Zarządzanie Kryzysowe
Zarządzanie Logistyką
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Rynkowymi Projektami Badawczymi
Zarządzanie Sprzedażą
Zarządzanie w Administracji
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Psychologii Zarządzania
Zarządzanie Zasobami Zdrowotnymi Człowieka
Zastosowanie Języka Angielskiego w Biznesie i Gospodarce
Zastosowanie Technik Multimedialnych i Poligraficznych
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne