Studia podyplomowe Poznań – Biologia Sądowa

Wbrew pozorom, aby rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Biologia Sądowa nie wymaga się jakiegoś specjalistycznego papieru będącego dowodem ukończenia studiów związanych z naukami biologicznymi.

Dla kogo jest to kierunek idealny?

Ten rodzaj studiów podyplomowych skierowane są dla absolwentów wszystkich kierunków, bez wyjątku, zarówno dla osób legitymujących się tytułem licencjackim jak i magisterskim oraz inżynierskim, których zainteresowania krążą wokół nauk biologicznych i ich zastosowania w dziedzinie kryminalistyki, ale nie tylko. To kierunek stworzony z myślą o osobach czynnych zawodowo, które pragną poszerzyć wiedzę jaką już posiadają, a także zwiększyć swoje kompetencje oraz umiejętności z zakresu biologii sądowej.

Biorąc pod uwagę ten punkt widzenia, na tego typu studiach widzi się przede wszystkim specjalistów z:

  • Policji i Straży Miejskiej i Strażaków
  • Pracowników Zakładów Penitencjarnych
  • Służb Celnych
  • Pracowników Administracji Sądowej, Absolwentów Wyższych Szkół Policji, Prokuratorów i oczywiście Adwokatów.


Na studia podypomowe zapraszani są więc wszyscy, których interesuje praca w w laboratoriach sądowych, jako technicy kryminalistyki czy po prostu ci, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Studia trwają jedynie dwa semestry, co przekłada się na 256 godzin zajęć, które realizowane są na zjazdach weekendowych, w sobotę i niedzielę, a więc podobnie jak typowe studia zaoczne. Program kształcenia skonstruowany został w taki sposób, aby kłaść nacisk na praktyczną, a nie tylko teoretyczną stronę kształcenia. Kolejne etapy studiów zaliczane będą tak jak w przypadku każdych innych studiów – na podstawie uczestnictwa w zajęciach i poprzez egzaminy czy zaliczenia.

„Absolwenci studiów uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk biologicznych, które są pomocne w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Absolwent studiów uzyska określone w programie studiów efekty kształcenia w zakresie takich modułów jak: genetyka sądowa, antropologia sądowa, metody fizykochemiczne z elementami toksykologii sądowej, entomologia sądowa, botanika sądowa, mikrobiologia sądowa i bioterroryzm.”

 

 


źródło: biologia.amu.edu.pl

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 2701 razy.