Studia podyplomowe Katowice – analizuj i modeluj ryzyko w przedsiębiorstwie

Coraz więcej firm poszukuje specjalistów, którzy są w stanie dokładnie przeanalizować działanie firmy i ocenić stopień ryzyka w przypadku pewnych decyzji, szczególnie tych  strategicznych i niezwykle istotnych dla przyszłości firmy.

Analiza i modelowanie ryzyka w przedsiębiorstwie pozwoli posiąść takie umiejętności...


Założenia tego rodzaju studiów są jasne –  studia stworzone zostały dla osób, które decydują się na studia podyplomowe z dziedziny zarządzania finansami w przedsiębiorstwie bo:

  • są przedsiębiorcami bądź pracownikami, którzy podejmują istotne decyzje finansowe w firmie i zarządzają kwestią ryzyka
  • są osobami, które pragną poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie analizy i modelowania ryzyka
  • są absolwentami studiów pierwszego albo drugiego stopnia kierunków finansowych


Wiedza i umiejętności nabywane w trakcie studiów

Studenci wybierający takie studia podyplomowe mogą liczyć na nabycie odpowiednich informacji i zbudowanie wiedzy z zakresu finansów, matematyki, informatyki oraz statystyki, co swoim zakresem odpowiada oczywiście zagadnieniom, które są realizowane na kierunkach finansowych. Tematyka zajęć dobrana jest w taki sposób, aby poruszane zagadnienia faktycznie przydały się w przyszłej pracy.

Cele studiów

Najważniejsze zadania studiów podyplomowych z dziedziny finansów i zarządzania nimi to zapoznanie słuchaczy z:

  • nowoczesnymi technikami analizy oraz modelowania ryzyka w przedsiębiorstwie, wykorzystując w tym celu specjalne oprogramowanie
  • opcjami reagowania na ewentualne pojawiające się w przedsiębiorstwie ryzyko, wykorzystując w tym celu instrumenty kredytowe, ubezpieczeniowe i pochodne
  • możliwościami korzystania z metod symulacji Monte Carlo, które pomagają w ocenie ryzyka przedsiębiorstwa, uwzględniając potencjalną skuteczność reakcji na ów ryzyko


Wszystkich zainteresowanych zaprasza się na zajęcia, które prowadzone będą w formie wykładów oraz laboratoriów, tylko i wyłącznie przez specjalistów w dziedzinie finansów.

 

 źródło: ue.katowice.pl

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 10228 razy.